Project code 2017-1-IT02-KA204-036465

Saskaņā ar Eurostat datiem 2016.gada Decembrī 20,065 miljoni vīriešu un sieviešu 28 ES dalībvalstīs, un 15,571 miljons EURO zonā bija bezdarbnieki. Zemākais bezdarba līmenis starp dalībvalstīm 2016.gada decembrī tika reģistrēts Čehijā (3,5%) un Vācijā (3,9%). Lielākie rādītāji bija vērojami Grieķijā (2016.gada oktobrī – 23,0%), Spānijā (18,4%), Itālijā (12%). Ilgtermiņa bezdarbs ir viena no politikas veidotāju galvenajām problēmām. Papildus finansiālajai un sociālajai ietekmei uz personīgo dzīvi, ilgtermiņa bezdarbs negatīvi ietekmē sociālo iekļautību un galu galā var kavēt ekonomikas izaugsmi. Kopumā 2016.gadā 5,1% no ES-28 dalībvalstu bezdarbniekiem ir bijuši bez darba vairāk nekā vienu gadu, un vairāk kā puse no viņiem – 2,9%, bija bez darba vairāk nekā divus gadus.

Projekts vērsts uz problēmu, kas skar ne tikai dažas valstis vai reģionus, bet visu ES, un šī iemesla dēļ problēmas risināšanai ir vajadzīgs kopīgs Eiropas risinājums, ko izstrādājusi spēcīga partnerība no dažādām Eiropas daļām.

Jāievieš jaunas metodoloģijas un jaunas stratēģijas, lai atbalstītu ilgtermiņa bezdarbniekus, kuri pēc jaunu tendenču ieviešanas atgriežas darba tirgū.

Eiropa 2020” stratēģijā ir atzīta arī uzņēmējdarbība un pašnodarbinātība kā nozīmīga gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes ieviešanā. Turklāt Komisijas galvenā prioritāte ir “veicināt Eiropas izaugsmi un palielināt darba vietu skaitu, neradot jaunus parādus.”

Atbalstot uzņēmējdarbību un pašnodarbinātību, Eiropas Komisija koncentrē savus centienus uz uzņēmējdarbības uzsākšanu cilvēkiem no neaizsargātām grupām un bezdarbniekiem, atbalstu sociālajiem uzņēmējiem; mikro finansējumu. Un cenšas palielināt zināšanas par uzņēmējdarbību un pašnodarbinātību; stiprināt kapacitāti ES valstīs un reģionos; atbalstīt uzņēmējdarbību finansiāli.

Pop Up restorāna projekts ir absolūti novatorisks un efektīvs veids, kā uzsākt savu biznesu nozarē, kas pastāvīgi aug visās projekta valstīs un ne tikai.

Pop Up restorānu projekta mērķis ir “izmantot” pašnodarbinātību kā nodarbinātības līdzekli. Uzņēmējdarbība ir svarīga ES politiskajā darba kārtībā kā līdzeklis cīņai pret bezdarbu un sociālo atstumtību, kā arī veicināt inovācijas bezdarbnieku vidū, un tā ir viena no galvenajām kompetencēm Eiropas Pamatprincipu Kopums par Pamatprasmēm Mūžizglītībā (2006.gads).

Mūsu projektā nepieciešama starptautiska sadarbība starp partneriem, lai pielietotu pieredzi, kas nepieciešama mūsu nodomu tulkošanai, lai izveidotu visefektīvākos rezultātus un mācību līdzekļus atbilstoši mērķiem. Turklāt projekts tiecas uz to, lai pēc iespējas vairāku valstu kopienām būtu iespēja gūt labumu no projekta. Lai tas notiktu, ir nepieciešams izplatīt starptautisko mācību programmu un projekta rezultātus.

Tā sauktie “Popup” restorāni vai pagrīdes restorāni ātri kļūst par alternatīvu tradicionālajām kafejnīcām un restorāniem, jo īpaši šajā sarežģītajā ekonomiskajā laikmetā. Pop Up restorāns piedāvā daudzas tādas pašas priekšrocības kā tradicionāls restorāns, bet bez lielām atklāšanas izmaksām. Tomēr šie Pop Up restorāni ne tikai organizē vakariņas, bet arī reālus sociālos pasākumus. Tikšanās vieta starp Pop Up restorāniem un to klientiem notiek īpašās platformās. Visplašākā itāļu kopiena ir Gnammo.com, patiesi novērtēta tiek arī KitchenParty.org. Pop Up restorānu kustība attīstās tik ļoti, ka arī lielā pasaules mēroga platforma Aibnb drīz aktivizēs pakalpojumu Pop Up restorānu rezervēšanai.

Pūļa finansēšanas vietnēs (kickstarter.com), mājas restorāni patlaban ir viens no populārākajiem projektiem. Tātad ir daudz nodarbinātības iespēju, tāpēc Pop Up restorānu projekts paredz izveidot tiešsaistē pieejamu mācību kursu, kas būs pieejams visās partnerības valodās visā Eiropā, lai apmācītu ilgtermiņa bezdarbniekus kļūt par pašnodarbinātām personām un uzsākt savu zaļo biznesu kā reālu un kvalificētu darbu. Mācību programma balstīsies uz Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru mūžizglītībai (EKI) saskaņā ar ECVET procedūrām.