Partnerzy projektu Pop Up Restaurant pracowali jednocześnie nad dostępnością treści w 2 kanałach:
pierwszym z nich była gotowa platforma edukacyjna udostępniona przez Glasgow Clyde College, na której umieszczaliśmy materiały edukacyjne:

 

The Pop Up restaurant (English)

The Pop Up restaurant (Espanol)

The Pop Up restaurant (German)

The Pop Up restaurant (Latvian)

 The Pop Up restaurant (Italian)

 

Drugim kanałem, który powstał dzięki polskiej ekipie MOSQI.TO była niezależna platforma, dostępna we wszystkich językach projektu, w której można samodzielnie sprawdzić swój poziom wiedzy w kluczowych dla projektu obszarach.
Platforma jest dostępna dla wszystkich użytkowników

www.popup4all.eu

dzięki czemu można było ją promować w mediach społecznościowych. Ćwiczenia tam dostępne dotyczą zarówno problemów związanych z dietą wegetariańską, zrównoważonego gotowania jak i przedsiębiorczości i samozatrudnienia – mogę jej używać sami studenci, albo nauczyciele jako pomoc edukacyjną.

Powyższe powstało dzięki ścisłej i zgranej współpracy wszystkich partnerów zaangażowanych w ten projekt.